top of page

סודות הנוכחות הטיפולית - עיקרי דברים בעברית מתוך הראיון עם ד"ר שרי גלר


ראיון עם ד"ר שרי גלר, ד"ר ארנון רולניק ואדם לייטון בנושא נוכחות טיפולית

מהי נוכחות טיפולית: להביא את עצמנו באופן מלא לרגע הנוכחי עם המטופל. ניתן להגדיר לנוכחות ארבעה ממדים – רגשי, פיזי, קוגניטיבי וחברתי.

נוכחות טיפולית הינה ביני ולביני מטופל. אם אני כמטפל בזרימה, מרוכז, מודע לעצמי – אך המטופל כרגע מנותק – אין משמעות להתערבות שלי!

שלושת רכיבי הנוכחות:

1. כוונה (intentional) לפני ובמהלך המפגש להיות נוכח.2. מגולם (embodied)

א) יציבות, מקורקע - Grounded.

ב) שקועImmersion – - שם לב לכל פרט קטן – ריכוז מירבי.

ג) הרחבה expansion - - רואה את התמונה הגדולה.

ד) Compassion – חמלה.

3. תהליך (Process) 13:20 – Therapist presence, awareness and Self as context מה אני עושה בזמן שאני נוכח?

א) פתוח ומוכוון (מודע) ללקוח (לתגובות)- Receptive and open – attuned to client, exteroception. שם לב לשינויים באינטונציה של המטופל, לתזוזה של העיניים...

ב) פתוח ומכוון (מודע) לעצמי attuned to myself, interception– שם לב להשפעה עליי ולתגובות שלי. כיצד זה הלקוח 'מהדהד' בי? האם אני מרגיש חוסר נוחות?

ג) חיבור והרחבה - Contact and extending - לוקח את מה שאני שם לב לגבי ולגבי המטופל יחד עם כל הידע של על התהליך הטיפולי ומשתמש בזה בעבודה עם הלקוח.מה ניתן ללמוד מטיפול מרחוק אודות נוכחות טיפולית? 18:00

האם העובדה שאני רואה את התמונה שלי במהלך שיחת ווידי


או עם מטופל יכולה לתרום לנוכחות הטיפולית?

נדרשת כאן פיתוח יכולת ואיזון – ללמוד לבחון את התמונה שלי במחשב, לשים לב לעצמי, מעין תזכורת להיות מודע לעצמי. במקביל ללמוד לא להיות בעודף מודעת לחזות שלי (self-conscious). – שעשוי לפגוע במכוונת שלי למטופל.

תחושת העייפות בטיפול מרחוק – Zoom fatigue 23:50

העייפות שאנו חווים לעיתים בטיפולים אונליין עשויי לנבוע מכך שלמעשה המטופל אינו נוכח במפגש – ואנו חווים את הניתוק. [וכאן עלינו לעסוק בשאלה כיצד ניתן לסייע למטופל להיות במהלך המפגש]. בעיסוק של נוכחות המטופל רכיב טיפולי כשלעצמו – מעבר לחשיבות שלו במפגש הטיפולי.

האם יש ויסות הדדית mutual coregulation בטיפול מרחוק? 29:35

הרבה מהביטוי של הנוכחות והוויסות ההדדי מתרחשת פנים מול פנים. ההפעלה של העצב הוואגלית באמצעות הקול ובייחוד ביטויים של הפנים ושפת הגוף הם מרכזיים בגישה הפוליוואגלית – לדוגמה זיהוי של תווי פנים – העצב הוואגאלי הלטרלי רו קריאה של העצב הוואגלי הדורסאלי – כאשר למטופל יש 'פנים חלקות' ללא הבעת רגש – ביטוי של ה'דממת מערכות'.אני מוצאת שבטיפול מרחוק אני חווה את זה – ואף בחלק מהטופלים העובדה שהפנים כל כך מרכזיות בעבודה מרחוק (באמצעות שיחת וידיאו) אף מגבירה


את חיבור שלי ביחס לעבודה בקליניקה.

ייתכן אף שבגלל מגבלות המדיה, אנו מפצים ומגבירים את המכוונות שלנו ובהחלט ייתכן שזה גם תורם לנוכחות הטיפולית. היינו רוצים לשמר את רמת מוכוונות זו גם בקליניקה במפגשים פיזיים. אולי אנחנו צריכים לשמור תמונה של ה'זום' בקליניקות שלנו!

טיפים לחיזוק הנוכחות:

· לקראת תחילת טיפול, תרגול נוכחות, מוכוונות לקראת הטיפול, נשימה ווגאלית (נשיפה ארוכה מנשימה).

· תרגול נוכחות עם אנשים גם מחוץ לקליניקה.

· התאמת נשימה לנשימה של המטופל – או של המטופל אליי.

· חיקוי שפת גוף של המטו


פל על מנת לחוות את אשר המטופל חווה.

· תרגול המעבר של המודעות ממצב שקוע ולהרחבה – זום אין – זום אאוט.

· תרגול המעבר בין המודעות לעצמך (אפשר להיעזר בתמונה שעל המסך) למודעות למטופל.

"Practice makes presence!"

20 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page