top of page

נוכחות טיפולית והתמונה שלילעיתים באמצע בפגישה אני מוצא את עצמי ממוקד בתמונה שלי בזום. חושב לעצמי כמה אני נראה מגוחך, מתקן את ההטייה של הראש, מזיז בהתאם את הגוף, כועס על עצמי שאני עוסק בתמונה שלי במקום באדם שיושב מולי...


גיליתי שאני יכול לבקש מהזום להעלים את התמונה שלי. להיות מרוכז לגמרי במטופל שאיתי בחדר הוירטואלי. קצת יותר נח. פחות מסיט.


ואז, בשיחה עם ד"ר ארנון רולניק, נפל לי האסימון, יש כאן הזדמנות. יש כאן תזכורת עבורי. בכל פעם שאני מוצא את עצמי מציץ בהשתקפות הוירטואלית, אני מזכיר לעצמי את לבדוק מה מצבי כרגע, האם אני באמת נוכח? האמת יש משהו כאן ועכשיו שמונע ממני להיות נוכח עבור האדם שאיתי בחדר.


שאלת הנוכחות הטיפולית הינה מרכזית ביותר בכל גישה טיפולית, ניתן לראות אותה כרכיב מרכזי בקשר הטיפולי. כעת אנו בוחנים יחד עם ד"ר שרי גלר מטורונטו כיצד ניתן להגביר בטיפול מרחוק את הנוכחות שלנו. תעקבו אחרי בלוג ונעדכן!

24 צפיות0 תגובות
bottom of page